O nás

Kto sme

SPEKO Šaľa, s. r. o. sa výrazne angažuje v oblasti odpadového hospodárstva s výrazne pozitívnym dopadom na životné prostredie. Environmentálna politika spoločnosti zdôrazňuje základnú filozofiu moderného prístupu k ochrane životného prostredia. Cieľom je zabezpečiť vytvorenie podmienok pre účinné zaobchádzanie so vzniknutým odpadom a poskytnúť poradenský servis od vykonania analytickej kontroly, zabezpečenia prepravy nebezpečných odpadov v zmysle Dohody ADR po čo najefektívnejšie využitie nebezpečného odpadu z hľadiska jeho ďalšieho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.

Ponúkame

Naše služby

Poradenstvo

  • Odborné poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom a iným ako nebezpečným odpadom
  • Poradenstvo v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v celom procese EIA
  • Poradenská činnosť, spracovanie a tvorba projektov pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ

Odpady

  • Zabezpečenie zhodnotenia resp. zneškodnenia nebezpečných odpadov a iných ako nebezpečných odpadov
  • Zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

Ostatné

  • Vnútroštátna nákladná cestná doprava v zmysle Dohody ADR
  • Predaj chemikálií
Slider Background
 
Diakovská 9
927 01 Šaľa
Slovensko
 
speko@speko.sk
 
+421 31 7716910
+421 903 239 961
 

GDPR

© 2016 SPEKO Šaľa, s. r. o.